منسوجات پارچه و منسوجات
پارچه سرای جامعی
قزوین ، قزوین خیابان طالقانی پاساژ زاهدی
ماهه 10 اقساط


پارچه سرای مهرعلیان
قزوین ، قزوین خیابان نادری جنوبی - طبقه زیرین پاساژ مسعود
ماهه 10 اقساط


پارچه سرای ولیعهدی
قزوین ، قزوین خیابان فلسطین غربی پاساژ داریوش نبش پاساژ
ماهه 10 اقساط