خدمات آژانس مسافرتی
تاکستان گشت
تاکستان ، تاکستان خیابان موسی صدر روبروی فروشگاه حافظ
ماهه 6 اقساط


اشراق سیر
اقبالیه ، قزوین، اقبالیه خیابان امام خمینی جنب مسجد امام حسین
ماهه 5 اقساط


وانا گشت
الوند ، الوند بلوار سهروردی نبش خیابان ایمان
ماهه 10 اقساط