زیبایی و سلامت آرایشگاه
پیرایش 20 (مردانه)
قزوین ، شهرک کوثر فلکه دوم به سمت کابل البرز پشت کانون فرهنگی
ماهه 3 اقساط


سالن زیبایی ملورین
قزوین ، چهارراه شهرداری به سمت فردوسی ساختمان پزشکان ارغوان طبقه 3
ماهه 10 اقساط
10
%
OFF


آرایشگاه لارا
قزوین ، خیابان مصیب مرادی انتهای خیابان جنب آژانس ملک سفر
ماهه 10 اقساط


سالن سیب سرخ حوا (آموزشگاه )
قزوین ، قزوین نوروزیان نبش حکمت 12 بالای بستنی گل یخ ساختمان معین طبقه 3
ماهه 6 اقساط


سالن زیبایی رونیک
قزوین ، قزوین نوروزیان بلوار پرستار جنب خشکشویی اکسپرس
ماهه 10 اقساط


بانوی آفتاب
قزوین ، قزوین خیابان نادری جنوبی کوچه امیر امجد پلاک 54
ماهه 10 اقساط