لوازم منزل و اداری پرده
پرده سرای یگانه
قزوین ، قزوین خیابان طالقانی-روبروی اداره برق- مجتمع طوبی- طبقه همکف
ماهه 10 اقساط


بازار پرده
قزوین ، بلوار خامنه ای جنب بانک تجارت
ماهه 10 اقساط


گالری پرده مرینوس
کرج ، خیابان شهید بهشتی میان جاده بین کرج نو و دهقان ویلای دوم نبش کوچه مرتضی ترابی
ماهه 7 اقساط


پرده ابریشم
قزوین ، خیابان نادری جنوبی نبش کوچه زرآبادی
ماهه 10 اقساط


پرده مهریس
ابهر ، ابهر بلوار طالقانی جنوبی نرسیده به باشگاه وحدت
ماهه 7 اقساط


پرده سارا
قزوین ، قزوین نادری جنوبی روبروی عطاری هاشمیان جنب آرایشی مینیاتور
ماهه 10 اقساط


پرده سرای مانی
تاکستان ، تاکستان خیابان موسی صدر نبش چهارراه حوزه علمیه
ماهه 10 اقساط


پرده مولوی
تاکستان ، تاکستان خیابان موسی صدر روبروی چاپ تاکستان
ماهه 10 اقساط


پرده سرای عادل
قزوین ، قزوین مینودر پاساژ پارس
ماهه 10 اقساط


پرده سرای سحر
قزوین ، قزوین خیابان نادری جنوبی روبروی بانک ملی
ماهه 10 اقساط


پرده سرای رز
قزوین ، قزوین خیابان فردوسی جنوبی جنب سینما ملت
ماهه 10 اقساط


پرده سرای سلطانی
قزوین ، قزوین خیابان نادری جنوبی ابتدای خیابان امام
ماهه 10 اقساط