پزشکی درمانگاه
درمانگاه دندانپزشی امان
اهواز ، اهواز پادادشهر خیابان10 نرسیده به سیتی سنتر هیراد
ماهه 10 اقساط


درمانگاه نیایش (دندانپزشکی)
قزوین ، قزوین خیابان فردوسی جنوبی بالاتر از سه راه شهرداری
ماهه 5 اقساط