زیبایی و سلامت باشگاه
باشگاه ورزشی اتانا(بانوان)
زنجان ، خیابان سعدی شمالی روبروی خیابان بهار ابتدای کوچه بهشتی
ماهه 3 اقساط


باشگاه پارس
قزوین ، خیابان نوروزیان کوچه حکمت 56 طبقه زیربن
ماهه 2 اقساط


باشگاه زنانه پرژین
قزوین ، قزوین خیابان دانشگاه نرسیده به استاندارد روبروی بانک رفاه
ماهه 3 اقساط