مصالح ساختمانی ابزار و یراق آلات
لوازم ساختمانی تمیمی
ملاثانی ، ملاثانی بلوار معلم نبش خیابان شهید متفرقه
ماهه 6 اقساط


ايران حفاظ
اهواز ، اهواز پادادشهر خيابان دهم روبرو بانك رفاه كارگران
ماهه 4 اقساط