کالای دیجیتال موبایل ، کامپیوتر و لوازم خانگی
فروشگاه پیشگام (موبایل، کامپیوتر و لوازم خانگی)
آبادان ، خیابان طالقانی روبروی بانک ملی مرکزی
ماهه 12 اقساط